مقايسه آگهی ها

شرکت ثبت شده به صورت ترجمه لاتین و تاییدیه وزارت امور خارجه و دادگستری ایران میباشد
فروش کلیه واحد ها به صورت نقدی و اقساطی
پرداخت هزینه در خرید نقدی 20 درصد در موقع عقد قرار داد در شرکت استانبول مابقی در موقع به نام کردن سند در دفترخانه توسط صرافی
پرداخت هزینه در خرید اقساطی 35 درصد به صورت نقد مابقی طی اقساط 36-24 ماهه
توجه:پرداخت کلیه هزینه ها و عقد قرار داد ها توسط دفترخانه های معتبر ترکیه میباشد