حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

شرایط و هزینه های زندگی در استانبول

شرایط و هزینه های زندگی در استانبول

هر کشوری با توجه به قوانینی که دارد برای زندگی شرایطی را وضع می نماید و مقیمان در آن محل باید حتما مطابق با همان قوانین و شرایط رفتار نمایند. هزینه ی زندگی در کشور های مختلف متفاوت می باشد و با توجه به موقعیت جغرافیایی و امکانات موجود در آن ها و … ، […]